idem est non esse et non probari / un drept nedovedit este ca inexistent
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 2017

    În cadrul site-ului oficiul juridic ISJ Iaşi veţi regăsi informaţii privind legislaţia utilă sistemului de învăţământ, adrese trimise în reţea, link-uri cu cele mai importante site-uri ce privesc domeniul juridic şi obţinerea de informaţii referitoare la acesta.


Atenţionări către unităţi

[26.06.2017]
- Model intampinare pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada cereri de chemare in judecata - USLIP Iasi, prin care unitatea este obligata la anularea deciziilor / actelor aditionale a personalului didactctic si didactic auxiliar la CIM emise la 01.01.2017 link

[31.05.2017]
- Model intampinare pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada cereri de chemare in judecata - Al Sind Gh Asachi Iasi, prin care unitatea este obligata la anularea deciziilor / actelor aditionale a personalului didactctic si didactic auxiliar la CIM emise la 01.01.2017 link

[12.05.2017]
- Model apel pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada sentinte civile prin care unitatea este obligata la anularea deciziilor / actelor aditionale la CIM secretar/contabil august 2016, conform sentintelor civile castigate in instanta: link

[31.03.2017]
În atenţia unităţilor care au primit / vor primi cereri de chemare în judecată ce au ca obiect acordare sporul 15% bibliotecari Al. Sind. Gh. Asachi Iaşi
Model intampinare - rubrica adrese reţea link

atenţionări anterioareISJ Iasi FTP ISJ Iasi

Ultimele noutaţi legislative:
Legile, hotărârile, ordinele şi alte acte normative se regăsesc în secţiunea legislaţie generală şi legislaţie ministerul educaţiei naţionale
 ISJ Iasi noutati legislative                                      

[07.07.2017]
ORDIN nr. 3969/30.05.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar link

[12.06.2017]
- Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale - actualizare 12.06.2017 link

[07.06.2017]
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii - actualizare 07.06.2017 link

[26.05.2017]
HOTĂRÂRE nr. 333/18.05.2017 privind stabilirea zilei de 2 iunie 2017 ca zi liberă link

[16.05.2017]
ORDIN nr. 3794/26.04.2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 link

ORDIN nr. 3793/26.042017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.069/2016 privind aprobarea Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018 link

ORDIN nr. 3792/26.04.2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017-2018 link

ORDIN nr. 3623/11.04.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activităţii manageriale desfăşurate de directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar & anexa Metodologie link

LEGE nr. 90/28.04.2017 pentru completarea art. 12 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 link

[10.05.2017]
ORDIN nr. 3768/20.04.2017 pentru modificarea anexei nr. 1 "Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare" la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare link

ORDIN nr. 3600/4 aprilie 2017 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011 link

ORDIN nr. 3492/20.03.2017 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Excellence" din municipiul Iaşi link

ORDIN nr. 3473/17.03.2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018 link

Legea nr. 248/28.10.2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate link

Legea nr. 70/14.04.2017 pentru modificarea şi completarea art. 174 din  Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 link

[04.04.2017]
ORDIN nr. 3393/28.02.2017 privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial link
*Noile programe şcolare pentru gimnaziu, aprobate prin ordinul de ministru ataşat, au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 164bis/07.03.2017 şi pot fi consultate in extenso link
*GIMNAZIU - PROGRAME ȘCOLARE 2017 link

ORDIN nr. 3367/23.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011 link

ORDIN nr. 3366/23.02.2017 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2017 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru competiţiile internaţionale, precum şi pentru absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitere în universităţile din străinătate link

[03.03.2017]
Ordin nr. 3384/24.02.2017 pentru aprobarea anexelor nr.1-21 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.086/2017, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice link

ORDIN nr. 3382/24.02.2017 privind structura anului şcolar 2017-2018 link

Contract Colectiv de Muncă nr. 78/ 22.02.2017 UNIC la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar linkInformaţii legislative anterioare
 2017

 2015 - 2016


TRIBUNALUL IAŞI
Program registratură:
zilnic L-V orele 09.00 - 11.00

CURTEA DE APEL IAŞI
Program registratură:
zilnic L-V orele 09.00 - 11.00

JUDECĂTORIA IAŞI
Program registratură:
zilnic L-V orele 09.00 - 11.00
                                                                                                                         
legislatie 2010: Legea nr. 119/2010, Legea nr. 118/2010, Legea nr. 117/2010, O.U.G. 59/2010, O.U.G. 58/2010, O.U.G. 57/2010, O.U.G. 55/2010,O.M.E.C.T.S. 4230/2010, O.M.E.C.T.S. 4235/2010, O.M.E.C.T.S. 4140/2010, O.M.E.CT.S. 4106/2010, OMECTS 4034/2010, O.M.E.C.T.S. 3850/2010, O.M.E.C.T.S. 4074/2010, O.M.E.C.T.S. 4032/2010, O.M.E.C.T.S. 4031/2010, O.M.E.C.T.S 3979/2010, O.M.E.C.T.S. 3848/2010, O.U.G. 45/2010, Ordin 471/2010, O.M.E.C.T.S. 3743/2010, Legea nr. 49/2010, Hotararea 369/2010, Legea nr. 69/2010, Ordinul 3567/2010, Ordinul 85/2010, O.U.G. 24/2010, Hotararea 228/2010, Legea nr. 41/2010, O.M.E.C.T.S. 3381/2010, O.M.E.C.T.S. 3331/2010, O.M.E.C.T.S. 3375/2010, O.M.E.C.T.S. 3374/2010, O.M.E.C.T.S. 3279/2010, O.M.E.C.T.S. 3236/2010, O.M.E.C.T.S. 3235/2010, O.M.E.C.T.S. 3158/2010, O.M.E.C.T.S. 3081/2010, O.M.E.C.T.S. 3142/2010, O.M.E.C.T.S. 3141/2010, Legea nr. 12/2010, Legea nr. 11/2010, O.U.G. 1/2010, Ordin 62/2010, O.M.E.C.T.S. 3064/2010, Hotararea 1613/2009, Ordin 32/2010, Adresa M.E.C.I. 9139/22.12.2009, Ordin 6178, O.M.E.C.I. 6602/2009, Legea nr. 387/2009


Copyright © 2008 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. Toate drepturile rezervate. Realizat de ADRIAN LUCA termeni şi condiţii de utilizare