idem est non esse et non probari / un drept nedovedit este ca inexistentInspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 2018

    În cadrul site-ului oficiul juridic ISJ Iaşi veţi regăsi informaţii privind legislaţia utilă sistemului de învăţământ, adrese trimise în reţea, link-uri cu cele mai importante site-uri ce privesc domeniul juridic şi obţinerea de informaţii referitoare la acesta.


Atenţionări către unităţi

[05.11.2018]
- Model intampinare pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada cereri de chemare in judecata - ASGA Iasi, prin care unitatea este obligata la calculul şi plata diferentei drepturilor salariale la plata cu ora pentru cadrele didactice beneficiare a gradatiei de merit începând cu data de 01.09.2017 link

[09.03.2018]
- Model intampinare pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada cereri de chemare in judecata - ASGA Iasi, prin care unitatea este obligata la calculul şi plata drepturilor salariale începând cu data de 01.07.2017, conform Legii nr. 153/2017 link

[26.06.2017]
- Model intampinare pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada cereri de chemare in judecata - USLIP Iasi, prin care unitatea este obligata la anularea deciziilor / actelor aditionale a personalului didactctic si didactic auxiliar la CIM emise la 01.01.2017 link


atenţionări anterioareISJ Iasi FTP ISJ Iasi

Ultimele noutaţi legislative:
Legile, hotărârile, ordinele şi alte acte normative se regăsesc în secţiunea legislaţie generală şi legislaţie ministerul educaţiei naţionale
 ISJ Iasi noutati legislative                                      
[05.12.2018]
ORDIN nr. 6564/13.12.2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar / actualizare 05.12.2018 link

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 78/22.02.2017 UNIC la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar / actualizare 05.12.2018 link

[08.11.2018]


ORDIN nr. 5460/12.11.2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020 link

LEGE nr. 53/2003 privind Codul muncii *republicată / actualizare 08.11.2018 link

[11.10.2018]
ORDIN nr. 5212/02.10.2018 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2018-2019 + anexa Calendar link

ORDIN nr. 4831/30.08.2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar link

LEGE nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice linkInformaţii legislative anterioare
2018

 2017

 2015 - 2016


TRIBUNALUL IAŞI
Program registratură:
zilnic L-V orele 09.00 - 11.00

CURTEA DE APEL IAŞI
Program registratură:
zilnic L-V orele 09.00 - 13.00

JUDECĂTORIA IAŞI
Program registratură:
zilnic L-V orele 09.00 - 13.00
                                                                                                                         
legislatie 2010: Legea nr. 119/2010, Legea nr. 118/2010, Legea nr. 117/2010, O.U.G. 59/2010, O.U.G. 58/2010, O.U.G. 57/2010, O.U.G. 55/2010,O.M.E.C.T.S. 4230/2010, O.M.E.C.T.S. 4235/2010, O.M.E.C.T.S. 4140/2010, O.M.E.CT.S. 4106/2010, OMECTS 4034/2010, O.M.E.C.T.S. 3850/2010, O.M.E.C.T.S. 4074/2010, O.M.E.C.T.S. 4032/2010, O.M.E.C.T.S. 4031/2010, O.M.E.C.T.S 3979/2010, O.M.E.C.T.S. 3848/2010, O.U.G. 45/2010, Ordin 471/2010, O.M.E.C.T.S. 3743/2010, Legea nr. 49/2010, Hotararea 369/2010, Legea nr. 69/2010, Ordinul 3567/2010, Ordinul 85/2010, O.U.G. 24/2010, Hotararea 228/2010, Legea nr. 41/2010, O.M.E.C.T.S. 3381/2010, O.M.E.C.T.S. 3331/2010, O.M.E.C.T.S. 3375/2010, O.M.E.C.T.S. 3374/2010, O.M.E.C.T.S. 3279/2010, O.M.E.C.T.S. 3236/2010, O.M.E.C.T.S. 3235/2010, O.M.E.C.T.S. 3158/2010, O.M.E.C.T.S. 3081/2010, O.M.E.C.T.S. 3142/2010, O.M.E.C.T.S. 3141/2010, Legea nr. 12/2010, Legea nr. 11/2010, O.U.G. 1/2010, Ordin 62/2010, O.M.E.C.T.S. 3064/2010, Hotararea 1613/2009, Ordin 32/2010, Adresa M.E.C.I. 9139/22.12.2009, Ordin 6178, O.M.E.C.I. 6602/2009, Legea nr. 387/2009


Copyright © 2008 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. Toate drepturile rezervate. Realizat de ADRIAN LUCA termeni şi condiţii de utilizare
www.000webhost.com