idem est non esse et non probari / un drept nedovedit este ca inexistent
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 2017

    În cadrul site-ului oficiul juridic ISJ Iaşi veţi regăsi informaţii privind legislaţia utilă sistemului de învăţământ, adrese trimise în reţea, link-uri cu cele mai importante site-uri ce privesc domeniul juridic şi obţinerea de informaţii referitoare la acesta.


Atenţionări către unităţi

[09.11.2017]
- Model intampinare pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada cereri de chemare in judecata - ASGA Iasi, prin care unitatea este obligata la calculul şi plata drepturilor salariale începând cu data de 01.07.2017, conform Legii nr. 153/2017 link

[26.06.2017]
- Model intampinare pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada cereri de chemare in judecata - USLIP Iasi, prin care unitatea este obligata la anularea deciziilor / actelor aditionale a personalului didactctic si didactic auxiliar la CIM emise la 01.01.2017 link

[31.05.2017]
- Model intampinare pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada cereri de chemare in judecata - Al Sind Gh Asachi Iasi, prin care unitatea este obligata la anularea deciziilor / actelor aditionale a personalului didactctic si didactic auxiliar la CIM emise la 01.01.2017 link


atenţionări anterioareISJ Iasi FTP ISJ Iasi

Ultimele noutaţi legislative:
Legile, hotărârile, ordinele şi alte acte normative se regăsesc în secţiunea legislaţie generală şi legislaţie ministerul educaţiei naţionale
 ISJ Iasi noutati legislative                                      
[10.05.2018]
ORDIN nr. 3633/03.05.2018 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018 si METODOLOGIA link

[12.04.2018]
LEGEA nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice * forma actualizată 12.04.2018 link

[04.04.2018]
LEGEA nr. 1/2011 a Educatiei nationale * forma actualizată 04.04.2018  link

[26.02.2018]
Ordinul nr. 3242/23.02.2018 privind aprobarea calendarului si a metodologiei de înscriere a copiilor în învatamântul primar pentru anul scolar 2018-2019 link

[16.02.2018]
ORDIN nr. 3109/29.01.2018 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a si a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2017-2018 link

[08.02.2018]
ORDIN nr. 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar actualizare 08.02.2018 link

ORDIN nr. 3017/08.01.2018 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017 link

ORDIN nr. 4792/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional 2018 link

[17.01.2018]
ORDIN nr. 3027/08.01.2018 pentru modificarea si completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar la Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar link

[16.01.2018]
ORDIN nr. 5472/07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019 link

ORDIN nr. 5376/19.10.2017 privind aprobarea domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potenţial de creştere în România link

ORDIN nr. 5360/16.10.2017 privind aprobarea calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional link

ORDIN nr. 5062/26.09.2017 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar link

ORDIN nr. 4815/31.08.2017 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2017-2018 link

ORDIN nr. 4814/31.08.2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ link


Informaţii legislative anterioare
 2017

 2015 - 2016


TRIBUNALUL IAŞI
Program registratură:
zilnic L-V orele 09.00 - 11.00

CURTEA DE APEL IAŞI
Program registratură:
zilnic L-V orele 09.00 - 11.00

JUDECĂTORIA IAŞI
Program registratură:
zilnic L-V orele 09.00 - 11.00
                                                                                                                         
legislatie 2010: Legea nr. 119/2010, Legea nr. 118/2010, Legea nr. 117/2010, O.U.G. 59/2010, O.U.G. 58/2010, O.U.G. 57/2010, O.U.G. 55/2010,O.M.E.C.T.S. 4230/2010, O.M.E.C.T.S. 4235/2010, O.M.E.C.T.S. 4140/2010, O.M.E.CT.S. 4106/2010, OMECTS 4034/2010, O.M.E.C.T.S. 3850/2010, O.M.E.C.T.S. 4074/2010, O.M.E.C.T.S. 4032/2010, O.M.E.C.T.S. 4031/2010, O.M.E.C.T.S 3979/2010, O.M.E.C.T.S. 3848/2010, O.U.G. 45/2010, Ordin 471/2010, O.M.E.C.T.S. 3743/2010, Legea nr. 49/2010, Hotararea 369/2010, Legea nr. 69/2010, Ordinul 3567/2010, Ordinul 85/2010, O.U.G. 24/2010, Hotararea 228/2010, Legea nr. 41/2010, O.M.E.C.T.S. 3381/2010, O.M.E.C.T.S. 3331/2010, O.M.E.C.T.S. 3375/2010, O.M.E.C.T.S. 3374/2010, O.M.E.C.T.S. 3279/2010, O.M.E.C.T.S. 3236/2010, O.M.E.C.T.S. 3235/2010, O.M.E.C.T.S. 3158/2010, O.M.E.C.T.S. 3081/2010, O.M.E.C.T.S. 3142/2010, O.M.E.C.T.S. 3141/2010, Legea nr. 12/2010, Legea nr. 11/2010, O.U.G. 1/2010, Ordin 62/2010, O.M.E.C.T.S. 3064/2010, Hotararea 1613/2009, Ordin 32/2010, Adresa M.E.C.I. 9139/22.12.2009, Ordin 6178, O.M.E.C.I. 6602/2009, Legea nr. 387/2009


Copyright © 2008 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. Toate drepturile rezervate. Realizat de ADRIAN LUCA termeni şi condiţii de utilizare
www.000webhost.com