idem est non esse et non probari / un drept nedovedit este ca inexistent
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 2017

    În cadrul site-ului oficiul juridic ISJ Iaşi veţi regăsi informaţii privind legislaţia utilă sistemului de învăţământ, adrese trimise în reţea, link-uri cu cele mai importante site-uri ce privesc domeniul juridic şi obţinerea de informaţii referitoare la acesta.


Atenţionări către unităţi

[09.11.2017]
- Model intampinare pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada cereri de chemare in judecata - ASGA Iasi, prin care unitatea este obligata la calculul şi plata drepturilor salariale începând cu data de 01.07.2017, conform Legii nr. 153/2017 link

[26.06.2017]
- Model intampinare pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada cereri de chemare in judecata - USLIP Iasi, prin care unitatea este obligata la anularea deciziilor / actelor aditionale a personalului didactctic si didactic auxiliar la CIM emise la 01.01.2017 link

[31.05.2017]
- Model intampinare pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada cereri de chemare in judecata - Al Sind Gh Asachi Iasi, prin care unitatea este obligata la anularea deciziilor / actelor aditionale a personalului didactctic si didactic auxiliar la CIM emise la 01.01.2017 link


atenţionări anterioareISJ Iasi FTP ISJ Iasi

Ultimele noutaţi legislative:
Legile, hotărârile, ordinele şi alte acte normative se regăsesc în secţiunea legislaţie generală şi legislaţie ministerul educaţiei naţionale
 ISJ Iasi noutati legislative                                      
[19.06.2018]
INSTRUCTIUNEA nr. 1/12.06.2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 link

[10.05.2018]
ORDIN nr. 3633/03.05.2018 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018 si METODOLOGIA link

[12.04.2018]
LEGEA nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice * forma actualizată 12.04.2018 link

[04.04.2018]
LEGEA nr. 1/2011 a Educatiei nationale * forma actualizată 04.04.2018  link

[26.02.2018]
Ordinul nr. 3242/23.02.2018 privind aprobarea calendarului si a metodologiei de înscriere a copiilor în învatamântul primar pentru anul scolar 2018-2019 link

[16.02.2018]
ORDIN nr. 3109/29.01.2018 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a si a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2017-2018 link

[08.02.2018]
ORDIN nr. 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar actualizare 08.02.2018 link

ORDIN nr. 3017/08.01.2018 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017 link

ORDIN nr. 4792/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional 2018 link

Informaţii legislative anterioare
2018

 2017

 2015 - 2016


TRIBUNALUL IAŞI
Program registratură:
zilnic L-V orele 09.00 - 11.00

CURTEA DE APEL IAŞI
Program registratură:
zilnic L-V orele 09.00 - 11.00

JUDECĂTORIA IAŞI
Program registratură:
zilnic L-V orele 09.00 - 11.00
                                                                                                                         
legislatie 2010: Legea nr. 119/2010, Legea nr. 118/2010, Legea nr. 117/2010, O.U.G. 59/2010, O.U.G. 58/2010, O.U.G. 57/2010, O.U.G. 55/2010,O.M.E.C.T.S. 4230/2010, O.M.E.C.T.S. 4235/2010, O.M.E.C.T.S. 4140/2010, O.M.E.CT.S. 4106/2010, OMECTS 4034/2010, O.M.E.C.T.S. 3850/2010, O.M.E.C.T.S. 4074/2010, O.M.E.C.T.S. 4032/2010, O.M.E.C.T.S. 4031/2010, O.M.E.C.T.S 3979/2010, O.M.E.C.T.S. 3848/2010, O.U.G. 45/2010, Ordin 471/2010, O.M.E.C.T.S. 3743/2010, Legea nr. 49/2010, Hotararea 369/2010, Legea nr. 69/2010, Ordinul 3567/2010, Ordinul 85/2010, O.U.G. 24/2010, Hotararea 228/2010, Legea nr. 41/2010, O.M.E.C.T.S. 3381/2010, O.M.E.C.T.S. 3331/2010, O.M.E.C.T.S. 3375/2010, O.M.E.C.T.S. 3374/2010, O.M.E.C.T.S. 3279/2010, O.M.E.C.T.S. 3236/2010, O.M.E.C.T.S. 3235/2010, O.M.E.C.T.S. 3158/2010, O.M.E.C.T.S. 3081/2010, O.M.E.C.T.S. 3142/2010, O.M.E.C.T.S. 3141/2010, Legea nr. 12/2010, Legea nr. 11/2010, O.U.G. 1/2010, Ordin 62/2010, O.M.E.C.T.S. 3064/2010, Hotararea 1613/2009, Ordin 32/2010, Adresa M.E.C.I. 9139/22.12.2009, Ordin 6178, O.M.E.C.I. 6602/2009, Legea nr. 387/2009


Copyright © 2008 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. Toate drepturile rezervate. Realizat de ADRIAN LUCA termeni şi condiţii de utilizare
www.000webhost.com